GDET BESKIKBAAR OP ZOOM

Skakel ons by 012 547 6742
vir ZOOM MEETING ID 

Dr. Frans Nortje gaan deur die tyd van die corona COVID-19 "lockdown" aanlyn klasse gee vir die GDET Studente

Breek die kettings wat Jou bind!
Aanlyn Berading

Christelike Aanlyn Berading beskibaar deur die tyd van COVID-19 Pandemie 
Skakel ons by 012 547 6742 vir n afspraak

Dr. Frans, Dr Sariet en Alta Cillier gaan deur die tyd van die corona "lockdown" beskikbaar wees vir aanlyn berading

Breek die kettings wat Jou bind!

Christelike Aanlyn Berading  
Skakel ons by 012 547 6742 vir n afspraak

Dr. Frans, Dr Sariet en Alta Cillier and Ilze Grobler

The Final Turning Point - Dr Frans Nortje

The Final Turning Point is the narrative of one man's life-journey to find healing from the devastating effects of childhood abuse by his brutally abusive father. Through God's super-natural intervention, he finds healing from the farther-wound in the most imaginable way possible.

Dr. Frans se verhaal van sy lewe as kind, mishandeling, sy pad na volle genesing en die ontstaan van die beradings praktyk - KEERPUNT BERADINGS NETWERK

568 Holihock Straat, Doornpoort

012 547 6742

Pretoria, South Africa

info@keerpunt.co.za

HET U HULP NODIG??